dizain    Рекламният дизайн е съвкупност от високотехнологична художествено-изпълнителска дейност, чийто обект са рекламни площи, сгради и съоръжения, преносима и мобилна техника, печатни издания, ефирни и кабелни медии, интернет и мн.др.
Рекламният дизайн създава запазени марки(брандове), вградени в рекламни носители /сувенири, дипляни, каталози, проспекти, постери, билбордове, транспаранти, акции или кампании и т.н./ на основата на принципи и норми, подчинени на пространствен и графичен дизайн, рекламна стратегия, компютърно проектиране, архитектура, техника и технологии, осветление, перспектива, комбинаторика, цветознание и др.
      Eдна от основните дейности на Ник Бранд ООД е професионално да интерпретира и да визуализира всякакъв вид задачи на рекламния дизайн, за които е зададен тематико-експозиционен план.
     Създавайки дизайнерски проекти на рекламни обекти и концепции за фирмена рекламна политика, ние можем да изработим цялостна дългосрочна рекламна визия с уникален фирмено-рекламен стил.

Светът на рекламата

Native RTL Support
Блог за реклама и още нещо
към блога...

Нашите партньори

Ultimate Browsers SupportНашите партньори

Нашият арт магазин

Great Docs and Support

Нашият Арт магазин
Вече работи за вас!

Нагоре